MENU

Lista sędziów skrutinerów Polskiego Stowarzyszenia Cheerleaders uprawnionych do sędziowania w 2022 roku