MENU

Komisja ds. szkoleń

Przewodniczący

Agnieszka Czerwińska

Członkowie

Anna Polatowska-Zegar

Anna Pękul