MENU

Zarys historyczny

Historia polskiego cheerleadingu

Początki rozwoju cheerleadingu w Polsce sięgają roku 1988, kiedy to z inicjatywy Państwa Ruty i Edwarda Krajewskich powstał w Warszawie pierwszy w Polsce zespół cheerleaders. Podstawowym celem utworzenia nowej dziedziny sportu było wydelegowanie reprezentacji Polski na ówczesne Mistrzostwach Świata Cheerleaders w Japonii. Dzięki pomocy byłego Prezesa Światowej Federacji Cheerleaders Państwo Krajewscy mogli uzyskać niezbędne informacje dotyczące funkcjonowania ruchu cheerleaders na świecie, a także szczegóły, jak utworzyć taki zespół w Polsce. Od tamtego momentu z każdym rokiem zespołów cheerleaders w Polsce przybywa.

Rok 1997 jest również ważnym rokiem w historii polskiego cheerleadingu. Wtedy to Pan Edward Krajewski powołał pierwszą Sekcję Cheerleaders przy Polskim Związku Koszykówki. Prowadzenie tej działalności pozwoliło na opracowanie pierwszego w historii regulaminu mistrzostw. To właśnie na jego podstawie rozegrano w Warszawie I Mistrzostwa Polski Zespołów Cheerleaders, w których wzięło udział ok. 30 zespołów w 3 kategoriach wiekowych.

Kolejne lata pokazywały, iż liczba zespołów cheerleaders stale wzrasta, co skutkowało utworzeniem w roku 2001 wspólnej, ogólnopolskiej organizacji zrzeszającej wszystkie osoby związane z cheerleadingiem. Należeli do niej zarówno uczestnicy, instruktorzy, a także sędziowie. Wtedy właśnie powstało Polskie Stowarzyszenie Cheerleaders, którego założycielami i jednocześnie pierwszymi członkami Zarządu byli: Edward Krajewski, Ruta Krajewska, Mikołaj Korzun, Jerzy Wojtkowiak oraz Maria Kapczyńska.

Dzięki ich doświadczeniu wyniesionemu z tańca towarzyskiego oraz innych dziedzin sportu (część z nich ukończyła warszawską AWF) szybko opracowano oficjalne Przepisy Turniejowe PSCh oraz Przepisy Sędziowskie PSCh, które systematycznie są udoskonalane i mają zastosowanie do dziś. Zaczęto także organizować kursy dla sędziów oraz warsztaty doszkalające dla instruktorów. Powstawało coraz więcej zespołów w całej Polsce, a te, które już istniały, doskonaliły swój kunszt taneczny zdobywając nowe doświadczenia, m.in. na organizowanych warsztatach i turniejach.

 

Początki na arenie międzynarodowej

Przełomowym rokiem dla rozwoju polskiego cheerleadingu był rok 2004, kiedy to Zarząd Główny PSCh rozpoczął negocjacje z European Cheerleading Association (Europejską Federacją Cheerleadingu) dotyczące wstąpienia Polski w struktury europejskie. Dążono to tego, aby umożliwić polskim reprezentantom udział w Mistrzostwach Europy Cheerleaders. Proces negocjacyjny zakończył się sukcesem w styczniu 2005 roku i  jeszcze w lipcu tego roku oficjalna Reprezentacja Polski wzięła udział w Mistrzostwach Europy Cheerleaders w Moskwie.

Członkostwo w ECA otworzyło Polsce drogę do kolejnych rewolucyjnych zmian. Dzięki licznym wyjazdom polskich działaczy na szkolenia i konferencje w ECA, w ciągu zaledwie dwóch lat zmieniono całkowicie Przepisy Turniejowe oraz Przepisy Sędziowskie tak, aby dostosować je do wymogów europejskich. Inicjatorami tych zmian byli członkowie wybranego w 2005 roku Zarządu Głównego – Pan Prezes Bartosz Penkala i odpowiedzialna za kontakty z zagranicą Pani Anna Polatowska. Osoby te opracowały także nowy projekt szkoleniowy dla trenerów i sędziów pod nazwą POLISH  LEVEL I – cheer dance, który powstał przy udziale konsultantów z Finlandii, Słowenii, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych.

W listopadzie 2007 roku Polskie Stowarzyszenie Cheerleaders zostało członkiem w International Federation of Cheerleading, a od 1 kwietnia 2009 roku uzyskało członkostwo w International Cheer Union, regularnie delegując Reprezentację Polski na Mistrzostwa Europy i Świata.

W 2015 roku Polskie Stowarzyszenie Cheerleaders zrezygnowało z członkostwa w ECA oraz IFC, jednocześnie składając aplikację członkowską do European Cheer Union. Obecnie Polskie Stowarzyszenie Cheerleaders ma status associate member w ECU.

 

 

Cheerleading dziś

Po przeprowadzonych zmianach w systemie szkolenia trenerów i sędziów, kadra wykwalifikowanych trenerów wciąż się powiększała. Do dziś odbyło się ponad 20 kursów trenerskich, a Polskie Stowarzyszenie Cheerleaders posiada ponad 300 osób z uprawnieniami trenerskimi PL0 oraz PL1 oraz 23 sędziów (w tym 2 z uprawnieniami międzynarodowymi), zrzeszającym tym samym niemalże 2700 osób.

Od ponad 20 lat, co roku, Polskie Stowarzyszenie Cheerleders przy współpracy z klubami i jednostkami samorządowymi, organizuje Mistrzostwa Polski Cheerleaders w różnych miastach Polski, a od roku 2010 także całoroczne cykle turniejów w ramach Grand Prix Polski. Do kwietnia 2019 roku odbyło się ich łącznie ponad 39. Według najnowszych przepisów turnieje współorganizowane przez Polskie Stowarzyszenie Cheerleaders rozgrywane są w 3 dywizjach: Performance Cheer, Pom Dance oraz Cheer.

Podczas ostatnich XXII Mistrzostw Polski Cheerleaders PSCh, które odbyły się 14-17.03.2019 w Kielcach udział wzięło 128 zespołów i 60 duetów co dało łącznie ok. 2000 osobo-startów w trakcie 3 dni zawodów. Jest to najlepszy dowód na ogromny rozwój cheerleadingu w Polskim Stowarzyszeniu Cheerleaders. Początkowo turnieje trwały jeden dzień, dziś zajmują już ponad 3, a kadra (zarówno zawodnicza jak i sędziowska jest międzynarodowa).

Cheerleading jest obecnie dynamicznie rozwijającą się dyscypliną w całej Polsce. Dlatego też głównym zadaniem członków Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Cheerleaders jest promocja cheerleadingu w Polsce jako prawdziwej dyscypliny sportowej.

 

PSCh jest członkiem Polskiego Komitetu Sportów Nieolimpijskich od 30.01.2018, promując cheerleading na eventach organizowanych przez PKSN.

 

Historia startów zespołów Polskiego Stowarzyszenie Cheerleaders na arenie europejskiej i światowej:

 

2005 – start polskiej reprezentacji w Mistrzostwach Europy European Cheer Association

2006 – start polskiej reprezentacji w Mistrzostwach Europy European Cheer Association

2007 – start polskiej reprezentacji w Mistrzostwach Europy European Cheer Association

2008 – start polskiej reprezentacji w Mistrzostwach Europy European Cheer Association

2009 – start polskiej reprezentacji w Mistrzostwach Europy European Cheer Association

2009 – start polskiej reprezentacji w Mistrzostwach Świata International Federation of Cheerleading

2010 – start polskiej reprezentacji w Mistrzostwach Europy European Cheer Association

2010 – start polskiej reprezentacji w Mistrzostwach Świata International Cheer Union

2011 – start polskiej reprezentacji w Mistrzostwach Świata International Cheer Union

2011 – start polskiej reprezentacji w Mistrzostwach Europy European Cheer Association

2011 – start polskiej reprezentacji w Mistrzostwach Świata International Federation of Cheerleading

2012 – start polskiej reprezentacji w Mistrzostwach Europy European Cheer Association

2012 – start polskiej reprezentacji w Mistrzostwach Świata International Cheer Union

2013 – start polskiej reprezentacji w Mistrzostwach Europy European Cheer Association

2013 – start polskiej reprezentacji w Mistrzostwach Świata International Federation of Cheerleading

2014 – start polskiej reprezentacji w Mistrzostwach Europy European Cheer Association

2016 – start polskiej reprezentacji w Mistrzostwach Świata International Cheer Union

2016 – start polskiej reprezentacji w Mistrzostwach Europy European Cheer Union

2017 – start polskiej reprezentacji w Mistrzostwach Świata International Cheer Union

2017 – start polskiej reprezentacji w Mistrzostwach Europy European Cheer Union

2018 – start polskiej reprezentacji w Mistrzostwach Świata International Cheer Union

2018 – start polskiej reprezentacji w Mistrzostwach Europy European Cheer Union

 

Organizatorzy Mistrzostw Polski Cheerleaders PSCh:

LP

Rok

Miasto

I

1998

Warszawa

II

1999

Warszawa

III

2000

Warszawa

IV

2001

Warszawa

V

2002

Kielce

VI

2003

Sosnowiec

VII

2004

Biała Podlaska

VIII

2005

Staszów

IX

2006

Leszno

X

2007

Olsztyn

XI

2008

Tarnów

XII

2009

Leszno

XIII

2010

Rzeszów

XIV

2011

Chorzów

XV

2012

Jezierzyce

XVI

2013

Leszno

XVII

2014

Łochów

XVIII

2015

Łącko

XIX

2016

Gdynia

XX

2017

Łochów

XXI

2018

Chorzów

XXII

2019

Kielce

 

Cheerleading jest obecnie dynamicznie rozwijającą się dyscypliną w Polsce, dlatego też członkowie Zarządu PSCh promują cheerleading jako prawdziwą dyscyplinę sportu w Polsce.