MENU

Komisja ds. kontaktów z zagranicą

Przewodniczący

Anna Polatowska – Zegar

Członkowie

Olga Błesznowska

Aleksandra Kulik-Poroch