30 lat Cheerleadingu w Polsce

MENU

30lat-years (2)

Polskie Stowarzyszenie Cheerleaders jest organizacją sportową zrzeszająca osoby profesjonalnie zajmujące się cheerleadingiem w Polsce. Celem Stowarzyszenia jest wprowadzanie, rozpowszechnianie i propagowanie cheerleadingu reprezentowanego na poziomie światowym, a także podnoszenie sprawności ruchowej oraz kultury u dzieci i młodzieży, poprzez organizowanie współzawodnictwa sportowego zespołów cheerleaders.

Polskie Stowarzyszenie Cheerleaders jest członkiem European Cheer Union oraz Polskiego Komitetu Sportów Nieolimpijskich.

Partnerzy PSCh

Aktualności

Zapraszamy na organizowane przez nas kursy, szkolenia i warsztaty.

Szczegółowe informacje, terminy i miejsca dostępne są w zakładce

Kalendarz warsztatów

 

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym Kalendarzem Zawodów dostępnym już

w zakładce Kalendarz zawodów