30 lat Cheerleadingu w Polsce

MENU

Zarys historyczny

Rozwój cheerleadingu w Polsce rozpoczął się w 1988 roku, kiedy dzięki inicjatywie państwa Ruty i Edwarda Krajewskich powstał pierwszy tego rodzaju zespół w Warszawie. Celem założycieli było stworzenie zespołu, który reprezentowałby Polskę w Mistrzostwach Świata Cheerleaders w Japonii. Dzięki pomocy byłego prezesa Światowej Federacji Cheerleaders państwo Krajewscy uzyskali wszystkie niezbędne informacje na temat tego ruchu na świecie oraz pomoc w utworzeniu takiego zespołu w Polsce. Od tego czasu z roku na rok powstawało coraz więcej zespołów w całym kraju.

W 1997 roku  Edward Krajewski postanowił powołać Sekcję Cheerleaders przy Polskim Związku Koszykówki. Działalność sekcji spowodowała, że został opracowany pierwszy regulamin mistrzostw wg którego rozegrano w Warszawie I Mistrzostwa Polski Zespołów Cheerleaders. Wzięło w nich udział ok. 30 zespołów w 3 kategoriach wiekowych.

W kolejnych latach ilość zespołów cheerleaders wciąż rosła, co doprowadziło w 2001 roku do podjęcia kolejnych kroków i stworzenia wspólnej ogólnopolskiej organizacji zrzeszającej wszystkie uczestniczki, instruktorów i sędziów. W tym właśnie roku powstało Polskie Stowarzyszenie Cheerleaders. Jego założycielami i członkami pierwszego zarządu byli m.in.: Edward i Ruta Krajewscy, Mikołaj Korzun, Jerzy Wojtkowiak oraz Maria Kapczyńska. Dzięki ich doświadczeniu wyniesionemu z tańca towarzyskiego oraz innych dziedzin sportu (część z nich ukończyła warszawską AWF) szybko powstały oficjalne przepisy turniejowe oraz sędziowskie, zaczęto organizować kursy dla sędziów oraz warsztaty doszkalające dla instruktorów. Powstawało coraz więcej zespołów, natomiast te, które już istniały, doskonaliły swój kunszt taneczny zdobywając nowe doświadczenia na organizowanych warsztatach i turniejach.

Przełomowym rokiem dla rozwoju polskiego cheerleadingu był rok 2004 kiedy to Zarząd Główny PSCh rozpoczął negocjacje z European Cheerleading Association (europejską federacją cheerleadingu) celem wstąpienia Polski w struktury europejskie, a co za tym idzie umożliwieniem udziału Polski w Mistrzostwach Europy Cheerleaders. Proces negocjacyjny został zakończony w styczniu 2005r. i w tym samym roku w lipcu oficjalna Reprezentacja Polski wzięła udział w Mistrzostwach Europy Cheerleaders w Moskwie.

Członkowstwo w ECA otworzyło Polsce drogę do kolejnych rewolucyjnych zmian. Dzięki licznym wyjazdom polskich działaczy na szkolenia i konferencje w ECA na przestrzeni dwóch lat zostały całkowicie zmienione i dostosowane do wymogów europejskich  Przepisy Turniejowe i Przepisy Sędziowskie PSCh. Inicjatorami tych zmian byli członkowie nowo wybranego w 2005r. Zarządu Głównego prezes p. Bartosz Penkala i odpowiedzialna za kontakty za granicą p. Anna Polatowska. Osoby te opracowały nowy projekt szkoleniowy dla trenerów i sędziów pod nazwą POLISH  LEVEL I – cheer dance, który powstał przy udziale konsultantów z Finlandii, Słowenii, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych.

Od listopada 2007r.  Polskie Stowarzyszenie Cheerleaders uzyskało członkowstwo w International Federation of Cheerleading oraz od 1 kwietnia 2009 roku uzyskało członkowstwo w International Cheer Union regularnie delegując Reprezentację Polski na Mistrzostwa Europy i Świata.

W 2015 roku PSCh zrezygnowało z członkostwa w ECA oraz IFC, jednocześnie skłądając aplikację członkowską do European Cheer Union. Obecnie Polskie Stowarzyszenie Cheerleaders jest associate member w ECU.

Starty Naszych zespołów na arenie europejskiej i światowej:

  • 2005/2006/2007/2008/2009/2010/2011/2012/2013/2014  - Start naszej reprezentacji w ME ECA
  • 2009/2011/2013  - Start naszej reprezentacji w MŚ IFC
  • 2010/2011/2012/2016/2017 – Start naszej reprezentacji w MŚ ICU
  • 2016/2017  – start naszej reprezentacji na ME ECU

Dzięki zmianom w sposobie szkolenia trenerów i sędziów PSCh posiada wykwalifikowaną kadrę trenerów (do dnia dzisiejszego odbyło się 18 kursów trenerskich i obecnie posiadamy w swoich szeregach 258  osoby posiadające uprawnienia trenerskie PL0 oraz PL1)  i sędziów (23 sędziów w tym 2 z uprawnieniami międzynarodowymi).

Od 2010r. Polskie Stowarzyszenie Cheerleaders organizuje co rocznie cykle turniejów w ramach Grand Prix Polski przy współpracy z klubami i jednostkami samorządowymi z całego kraju. Do dnia dzisiejszego odbyło się 39 turniejów

        Obecnie w Polskim Stowarzyszeniu Cheerleaders zrzeszonych jest ok. 1500  członków i od 20 lat, co roku, organizowane są Mistrzostwa Polski Cheerleaders. Zawody rozgrywane są w dywizji cheer dance, pom dance  oraz cheer. W XX Mistrzostwach Polski Cheerleaders , które odbyły się 31.03-02.04.2017 w Łochowie udział wzięło 128 zespołów i 60 duetów co dało łącznie ok. 1616 osobo startów w trakcie 3 dni zawodów.

Organizatorzy Mistrzostw Polski Cheerleaders:

LP

Rok

Miasto

I

1998

Warszawa

II

1999

Warszawa

III

2000

Warszawa

IV

2001

Warszawa

V

2002

Kielce

VI

2003

Sosnowiec

VII

2004

Biała Podlaska

VIII

2005

Staszów

IX

2006

Leszno

X

2007

Olsztyn

XI

2008

Tarnów

XII

2009

Leszno

XIII

2010

Rzeszów

XIV

2011

Chorzów

XV

2012

Jezierzyce

XVI

2013

Leszno

XVII

2014

Łochów

XVIII

2015

Łącko

XIX

2016

Gdynia

XX

2017

Łochów

 

 

Cheerleading jest obecnie dynamicznie rozwijającą się dyscypliną w Polsce. Dlatego też członkowie Zarządu PSCh promują cheerleading jako prawdziwą dyscyplinę sportu w Polsce.