30 lat Cheerleadingu w Polsce

MENU

Instrukcja członkowstwa

 
 logos
Członkostwo w Polskim Stowarzyszeniu Cheerleaders
krok po kroku

 

Członek zwyczajny /pierwsze zrzeszenie/:
1. Należy pobrać ze strony http://psch.pl/pl/dokumenty/ :
- deklarację członkowską dla każdego nowego członka PSCh;
- deklarację Członka Wspierającego dla instytucji, którą Państwo reprezentują;
- listę zawodniczą;
- aktualną tabelę opłat.
2. Deklarację członkowską oraz deklarację członka wspierającego należy wydrukować, czytelnie wypełnić, podpisać i podstemplować.
3. Listę zawodniczą należy wypełnić elektronicznie zgodnie z komentarzami po czym 1 wersję wypełnioną należy wydrukować, podpisać i postemplować, zaś 2 wersję w formacie EXCEL należy przesłać na wskazany na deklaracji adres e-mail /j.mazur@psch.pl/
4. Opłaty:
 - za każdego nowego członka PSCh należy wpłacić składkę roczną + wpisowe jednorazowe zgodne z tabelą opłat obowiązującą na dany rok;
- za członka wspierającego należy wpłacić składkę zgodną z tabelą opłat obowiązującą na dany rok;
5. Wypełnione deklaracje członkowskie, deklarację członka wspierającego, listę zawodniczą oraz potwierdzenie wpłaty należy przesłać pocztą na adres Biura PSCh.

 

Członek zwyczajny /kontynuacja zrzeszenia/:
1. Należy pobrać ze strony http://psch.pl/pl/dokumenty/ :
- listę zawodniczą;
- aktualną tabelę opłat.
2. Listę zawodniczą należy wypełnić elektronicznie zgodnie z komentarzami po czym 1 wersję wypełnioną należy wydrukować, podpisać i postemplować, zaś 2 wersję w formacie EXCEL należy przesłać na wskazany na deklaracji adres e-mail /j.mazur@psch.pl/.
3. Opłaty:
 - za każdego nowego członka PSCh należy wpłacić składkę roczną zgodne z tabelą opłat obowiązującą na dany rok;
- za członka wspierającego należy wpłacić składkę zgodną z tabelą opłat obowiązującą na dany rok;
4. Wypełnioną listę zawodniczą oraz potwierdzenie wpłaty należy przesłać pocztą na adres Biura PSCh.

 

Jednorazowa licencja /obowiązuje tylko na 1 turniej PSCh z wyłączeniem Mistrzostw Polski Cheerleaders PSCh/:
1. Należy pobrać ze strony http://psch.pl/pl/kalendarz-zawodow/ regulamin zawodów w których chcemy uczestniczyć, zapoznać się z nim, wydrukować załączoną na końcu kartę zgłoszeniową, wypełnić i podpisać.
2. Potwierdzenie wpłaty jednorazowej licencji /w wysokości zgodnej z aktualną tabelą opłat /, potwierdzenie wpłaty za wpisowe na zawody oraz zgłoszenie na turniej przesyłamy do organizatora zawodów oraz skarbnika PSCh na adres j.mazur@psch.pl