MENU

Instrukcja członkostwa

 

 logos

Członkostwo w Polskim Stowarzyszeniu Cheerleaders

(krok po kroku)

 

Członek zwyczajny (pierwsze zrzeszenie):

1. Należy pobrać z zakładki dokumenty:

– deklarację członkowską dla każdego nowego członka PSCh

– deklarację Członka Wspierającego dla instytucji, którą Państwo reprezentują

– listę zawodniczą

– aktualną tabelę opłat

2. Deklarację członkowską oraz deklarację członka wspierającego należy wydrukować, czytelnie wypełnić, podpisać i podstemplować.

3. Listę zawodniczą należy wypełnić elektronicznie zgodnie z komentarzami w formacie EXCEL należy przesłać na wskazany na deklaracji adres e-mail: j.mazur@psch.pl

4. Opłaty:

 – za każdego nowego członka PSCh należy wpłacić składkę roczną + wpisowe jednorazowe zgodne z tabelą opłat obowiązującą na dany rok

– za członka wspierającego należy wpłacić składkę zgodną z tabelą opłat obowiązującą na dany rok

5. Wypełnione deklaracje członkowskie, deklarację członka wspierającego oraz potwierdzenie wpłaty należy przesłać pocztą na adres: ul. Dewońska 1/7 25-637 Kielce.

 

Członek zwyczajny (kontynuacja zrzeszenia):

1. Należy pobrać z zakładki dokumenty:

– listę zawodniczą;

– aktualną tabelę opłat.

2. Listę zawodniczą należy wypełnić elektronicznie zgodnie z komentarzami w formacie EXCEL należy przesłać na wskazany na deklaracji adres e-mail: j.mazur@psch.pl

3. Opłaty:

 – za każdego nowego członka PSCh należy wpłacić składkę roczną zgodne z tabelą opłat obowiązującą na dany rok

– za członka wspierającego należy wpłacić składkę zgodną z tabelą opłat obowiązującą na dany rok

– termin opłacania składek mija 31 stycznia roku, którego dotyczy składka 

 

Jednorazowa licencja (obowiązuje tylko na 1 turniej PSCh z wyłączeniem Mistrzostw Polski Cheerleaders PSCh):

1. Należy pobrać z zakładki kalendarza zawodów regulamin zawodów w których chcemy uczestniczyć, zapoznać się z nim.

2. Potwierdzenie wpłaty jednorazowej licencji (w wysokości zgodnej z aktualną tabelą opłat), potwierdzenie wpłaty za wpisowe na zawody oraz zgłoszenie na turniej przesyłamy do organizatora zawodów oraz skarbnika PSCh na adres: j.mazur@psch.pl

logos  30 lat Cheerleadingu w Polsce