Zarys historyczny

Rozwój cheerleadingu w Polsce rozpoczął się w 1988 roku, kiedy dzięki inicjatywie państwa Ruty i Edwarda Krajewskich powstał pierwszy tego rodzaju zespół w Warszawie. Celem założycieli było stworzenie zespołu, który reprezentowałby Polskę w Mistrzostwach Świata Cheerleaders w Japonii. Dzięki pomocy byłego prezesa Światowej Federacji Cheerleaders państwo Krajewscy uzyskali wszystkie niezbędne informacje na temat tego ruchu na świecie oraz pomoc w utworzeniu takiego zespołu w Polsce. Od tego czasu z roku na rok powstawało coraz więcej zespołów w całym kraju.

W 1997 roku  Edward Krajewski postanowił powołać Sekcję Cheerleaders przy Polskim Związku Koszykówki. Działalność sekcji spowodowała, że został opracowany pierwszy regulamin mistrzostw wg którego rozegrano w Warszawie I Mistrzostwa Polski Zespołów Cheerleaders. Wzięło w nich udział ok. 30 zespołów w 3 kategoriach wiekowych.

W kolejnych latach ilość zespołów cheerleaders wciąż rosła, co doprowadziło w 2001 roku do podjęcia kolejnych kroków i stworzenia wspólnej ogólnopolskiej organizacji zrzeszającej wszystkie uczestniczki, instruktorów i sędziów. W tym właśnie roku powstało Polskie Stowarzyszenie Cheerleaders. Jego założycielami i członkami pierwszego zarządu byli m.in.: Edward i Ruta Krajewscy, Mikołaj Korzun, Jerzy Wojtkowiak oraz Maria Kapczyńska. Dzięki ich doświadczeniu wyniesionemu z tańca towarzyskiego oraz innych dziedzin sportu (część z nich ukończyła warszawską AWF) szybko powstały oficjalne przepisy turniejowe oraz sędziowskie, zaczęto organizować kursy dla sędziów oraz warsztaty doszkalające dla instruktorów. Powstawało coraz więcej zespołów, natomiast te, które już istniały, doskonaliły swój kunszt taneczny zdobywając nowe doświadczenia na organizowanych warsztatach i turniejach.

Przełomowym rokiem dla rozwoju polskiego cheerleadingu był rok 2004 kiedy to Zarząd Główny PSCh rozpoczął negocjacje z European Cheerleading Association (europejską federacją cheerleadingu) celem wstąpienia Polski w struktury europejskie, a co za tym idzie umożliwieniem udziału Polski w Mistrzostwach Europy Cheerleaders. Proces negocjacyjny został zakończony w styczniu 2005r. i w tym samym roku w lipcu oficjalna Reprezentacja Polski wzięła udział w Mistrzostwach Europy Cheerleaders w Moskwie.

Członkowstwo w ECA otworzyło Polsce drogę do kolejnych rewolucyjnych zmian. Dzięki licznym wyjazdom polskich działaczy na szkolenia i konferencje w ECA na przestrzeni dwóch lat zostały całkowicie zmienione i dostosowane do wymogów europejskich Przepisy Turniejowe i Przepisy Sędziowskie PSCh. Inicjatorami tych zmian byli członkowie nowo wybranego w 2005r. Zarządu Głównego prezes p. Bartosz Penkala i odpowiedzialna za kontakty za granicą p. Anna Polatowska. Osoby te opracowały nowy projekt szkoleniowy dla trenerów i sędziów pod nazwą POLISH  LEVEL I – cheer dance, który powstał przy udziale konsultantów z Finlandii, Słowenii, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych.

Obecnie Polskie Stowarzyszenie Cheerleaders jest oficjalną organizacją zajmującą się promocją i rozwojem cheerleadingu w Polsce, członkiem European Cheerleading Association od listopada 2007r. członkiem International Federation of Cheerleading oraz od 1 kwietnia 2009 roku członkiem International Cheer Union regularnie delegując Reprezentację Polski na Mistrzostwa Europy i Świata.

Dzięki zmianom w sposobie szkolenia trenerów i sędziów PSCh posiada wykwalifikowaną kadrę sędziowską, której przedstawiciele uczestniczą w pracach komisji sędziowskich na zawodach rangi Mistrzostw Europy i Świata a także na zawodach – eliminacjach do Mistrzostw Europy (Mistrzostwa Narodów) w takich krajach jak Szwecja, Wielka Brytania czy Finlandia.

Obecnie w Polskim Stowarzyszeniu Cheerleaders zrzeszonych jest ok. tysiąca trzystu członków i od wielu lat, co roku, organizowane są Mistrzostwa Polski Cheerleaders. Zawody rozgrywane są w dywizji cheer dance (tanecznej). Od września 2010r. zawody będą również rozgrywane w dywizji pom dance przeznaczonej dla początkujących zespołów. Obowiązują trzy kategorie wiekowe, w których rozgrywane jest współzawodnictwo sportowe:  junior młodszy (poniżej 13 lat), junior (14-16 lat) i senior (powyżej 16 lat).

Polskie Stowarzyszenie Cheerleaders opracowuje i uaktualnia regulaminy i przepisy, według których rywalizują ze sobą zespoły, a także określa sposoby sędziowania. Jest jedynym, oficjalnym, zrzeszonym w strukturach międzynarodowych stowarzyszeniem w Polsce zajmującym się rozwojem i promocją cheerleadingu w kraju. 

Zgodnie ze statutem celem Polskiego Stowarzyszenia Cheerleaders jest „wprowadzanie i upowszechnianie formy tanecznej prezentowanej przez światowe zespoły Cheerleaders, propagowanie i rozwijanie tej formy tanecznej wśród dzieci i młodzieży, podnoszenie sprawności ruchowej i kultury tańca oraz organizowanie współzawodnictwa sportowego wśród zespołów Cheerleaders”.