Kalendarz

Paź
14
sob
2017
Walne Zgromadzenie Członków PSCh 2017
Paź 14 całodniowy

Członkowie Polskiego Stowarzyszenia Cheerleaders

Szanowni Państwo

W myśl Statutu Polskiego Stowarzyszenia Cheerleaders na wniosek Prezydium Zarządu Głównego PSCh zwołuję Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Stowarzyszenia Cheerleaders, które odbędzie się w dniu 14.10.2017r. w Warszawie. Początek obrad (I termin godz. 12:00, II termin godz. 12:30) w sali XXXIV Liceum Ogólnokształcącego im. M. de Cervantesa ul. Zakrzewska 24 /Dolny Mokotów/.

Uprzejmie proszę o poinformowanie wszystkich członków Państwa klubu/stowarzyszenia o WZC PSCh i zapoznanie ich z proponowanym porządkiem obrad stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu.

Proszę o przesłanie listy uczestników reprezentujących Państwa klub/stowarzyszenie na WZC PSCh w nieprzekraczalnym terminie tj. do 30.09.2017r. na adres mailowy: penkala@studio-bit.pl .

Licząc na Państwa pomoc.

Łączę wyrazy szacunku,

Prezes PSCh
Bartosz Penkala

Pełna treść informacji w załączniku:
Walne Zgromadzenie Członków PSCh 2017