MENU

logo-psch-transp-z-napisami-v1

Organizacja sportowa, która zrzesza wszystkich tych, którzy profesjonalnie zajmują się w
Polsce cheerladingiem. PSCh jest członkiem European Cheer Union.
Celem Polskiego Stowarzyszenia Cheerleaders jest wprowadzanie
i upowszechnianie cheerleadingu prezentowanego przez
światowe zespoły cheerleaders, propagowanie
i rozwijanie go wśród dzieci i młodzieży, podnoszenie sprawności ruchowej
i kultury oraz organizowanie współzawodnictwa sportowego wśród zespołów cheerleaders.

 

Aktualności